Flexwell fjernvarmerør til avising av fly

Sted:
Zürich lufthavn

Oppgave:
Ved avising av flyene ute på rullebanen, benyttes det en blanding av varmt vann og glykol. Kunden ønsket et rør, som ikke bare sørget for at vannet ble holdt varmt og sikkert mens det ble transportert over lange avstander, men røret skulle også være enkelt å legge.

Løsning:
På grunn av sin gode isolasjonsverdi og enkle installasjon, kunne FLEXWELL fjernvarmerør (FHK) benyttes til dette. Som bildene viser, ble rørene lagt direkte i grøften fra trommel. På denne måten kunne flere hundre meter rør legges i en seksjon.