Rette preisolerte fjernvarmerør, kjølerør og deler

Provak Systemer har lang erfaring i planlegging, prosjektering og salg av preisolerte rør og deler til fjernvarme, fjernkjøling, VVS og industri.

Alle systemkomponenter blir produsert i henhold til DIN EN 253, 448, 488 og 489. Et kvalitetssikringssystem iht. DIN EN ISO 9001: 2000 garanterer overholdelse av standarder og direktiver for alle områder. Et kjennetegn for miljøvennlig produksjon er effektiv utnyttelse av alle ressurser, noe som garanteres av miljøstyringssystem sertifisert iht. DIN EN ISO 14001: 2005 standard.

Foruten rør til fjernkjøling, fjernvarme og VVS i ulike dimensjoner, leverer Provak Systemer også rør til næringsmiddelindustrien, teknologiske kjøleledninger, transportrør for syrer, gass etc.

COOLMANT med PE-medierør

Tekniske detaljer:
Driftstemperatur: -20 °C - +40 °C*
Driftstrykk: PN 16
Dimensjoner: Ø 125 - Ø 315mm
Medierør: PE100
Isolasjon: PUR
Bruksområder: hoved- og distribusjonsledninger, kjøle- og fryseinstallasjoner, drikke- og avløpsvann
>> mer informasjonPREMANT rette stålrør med alarmtråder

Tekniske detaljer:
Driftstemperatur: +144 °C UNO, +130 °C DUO
Driftstemperatur maks.: 160 °C (korte perioder)
Driftstrykk: PN 25
Dimensjoner: UNO DN20-1000 (andre dimensjoner på forespørsel), DUO DN20-200
Medierør: stål
Isolasjon: PUR
Bruksområder: hoved- og distribusjonsledning fjernvarme-, fjernkjøling, tappevann, industri mm.
>> mer informasjon

SPIRAMANT til industrielle applikasjoner

Tekniske detaljer:
Driftstemperatur: opp til +144 °C
Driftstrykk: PN 25
Dimensjoner: UNO DN20-600 (andre dimensjoner på forespørsel) 
Medierør: stål, rustfritt, kobber, PE, PP, PVC, PVDF, støpejern
Isolasjon: PUR
Bruksområder: drikkevann, avløpsvann, industrielt rent vann, brannrør i tunneler, broledninger, rørledninger i biogassanlegg etc.
>> mer informasjonSTAMANT dobbeltvegget godkjent sikkerhetsrør med overvåking

Tekniske detaljer:
Driftstemperatur:  -50 °C til +300 °C (kan utvides på forespørsel)
Driftstrykk: PN 16/25 med godkjenning (spesiell trykkklasse opp til PN 200 på forespørsel)
Dimensjoner: DN15-800 (med godkjenning)
Medierør: stål / rustfritt
Bruksområder: kjølerør, transport av miljøfarlige, brennbare, giftige væsker og gasser. Supplement til Flexwell sikkerhetsrør.
>> mer informasjonStålmantel rørsystem

Tekniske detaljer:
Driftstemperatur: opp til +400 °C
Driftstrykk: opp til PN 25
Dimensjoner: DN20-1000 
Medierør: stål
Bruksområder: kjølerør, varmt vann og damp i fjernvarme og prosessfyringsanlegg og til industrien. STAMANT sikkerhetsrør for transport av temperaturregulerte miljøfarlige medier.
>> mer informasjonPrint