Fuktovervåkning

Overvåkingsenheter – LEAKGUARD Basic og LEAKGUARD Cloud

Overvåkingsenhetene er egnet for styring av alarmtråder i fjernvarme- og kjølerør. Utgangspunktet er måling av motstand mellom alarmtrådene. Med LEAKGUARD er det mulig med en konstant overvåkning av rørsystemet. Intervallet for målingene kan justeres. Det er et feilminne installert i overvåkingsenheten.

For å sikre de preisolerte rørene lang levetid, er det viktig at både kappe og medierør forblir helt vanntette. Dette forhindrer at medierøret korroderer, forårsaket av ytre påvirkninger. Bruk av et overvåkingssystem er en forutsetning for å sikre rørnettet, slik at evt. fukt eller skade fra byggearbeider kan oppdages umiddelbart.

BRUGG Pipes overvåkingsenheter er basert på det robuste og pålitelige nordiske måleprinsippet. To parallelle kobbertråder skummet inn i det preisolerte røret, gjør det enkelt å overvåke fuktinntrenging og ledningsbrudd. Alarmtrådene er uisolerte kobbertråder, med et tverrsnitt på 1,5 mm2, hvorav en av disse trådene er fortinnet.

Når nettverket er i normal drift, fungerer PUR-skummet som en isolator mellom alarmtråden og stålrøret. Det er først når fuktighet trenger gjennom, at elektrisk ledningsevne oppstår, noe som forårsaker en endring i motstanden i rørsystemet. Motstanden i rørsystemet kan overvåkes og signaliseres ved hjelp av teknisk måleutstyr. Den endrede impedansen brukes til å lokalisere feilen ved hjelp av en pulsrefleksjonsmåling. Overvåking av rørnett bør planlegges allerede når nettet utformes. Overvåkingen bør ikke overstige 3000m rør pr kanal pr overvåkingsenhet. For å sikre pålitelig måling av avstand til feil, bør det imidlertid opprettes målepunkt med maks 500m avstand i distribusjonsnettet eller tilførselslinjene


Ulike målemetoder for å oppdage og måle feil (plassering)

Metode for pulsreflektometer

Denne målemetoden gjør det mulig å måle og lokalisere den oppdagede feilen, kortslutning eller ledningsbrudd ved hjelp av en overført puls. Tilstandsendringen i systemet reflekteres delvis eller fullstendig av pulsen, og dens definerte hastighet kan brukes til å måle og evaluere avstanden.


Overvåkning av isolasjonsmotstand

Gjennomtrenging av fuktighet reduserer isolasjonsmotstanden i skummet og endringen signaliseres.

Ulike alternativer som kan benyttes for overvåking av isolasjonsmotstand

1. Testing med en håndholdt tester

2. Kontinuerlig overvåking med et stasjonært apparat

3. Overvåking og plassering ved hjelp av digital måleteknologi

Enheter med kontinuerlig overvåkning, sjekker rørnettverket med jevne mellomrom og gir alarm når signalverdier faller under forhåndsinnstilte alarmgrenser. Det er ikke behov for at personell skal utføre kontroller, som med den håndholdte testmetoden. I rørnett med omfattende forgrening er det mulig å installere signalering og plassering ved hjelp av digital måleteknologi. Med denne teknologien er feilen indikert med en avstand, slik at den kan lokaliseres ved å bruke et kart over rørnettet.